TAG: FitFor55

Polska powinna już teraz zwiększyć ambicje krajowej polityki redukcji emisji i poprawy efektywności energetycznej w sektorach non-ETS, z […]
W projekcie nowelizacji unijnej dyrektywy OZE w ramach pakietu Fit for 55, Komisja Europejska proponuje nowy cel poszczególnym krajom, w tym także […]
Komisja Europejska przyjęła wczoraj pakiet wniosków, aby dostosować politykę unijną do obniżenia emisji gazów cieplarnianych netto o co […]
Polski Komitet Energii Elektrycznej (PKEE) podał, że z zadowoleniem przyjął publikację pakietu „Fit for 55”, dostosowującego unijne […]