TAG: Floatovoltaic

Na Litwie zostanie zainstalowana pływająca elektrownia słoneczna Kruonis, która będzie pierwszą tego typu w regionie bałtyckim. Rynek […]