TAG: Fuzje

Prawie 400 stacji Lotos musi naleźć nowego właściciela. To warunek stawiany przez Komisję Europejską, aby doszło do przejęcia spółki przez […]
– Dzięki nowej strategii do 2030 roku PKN Orlen, wzmocnimy nowe perspektywiczne biznesy i modyfikacje portfela wydobywczego. Zwiększamy […]