TAG: Grendlandia

– Będziemy mieli do czynienia z szeregiem różnych incydentów skierowanych przeciwko systemom transportowym państw regionu. Zwłaszcza tych […]
Rząd Grenlandii zdecydował o zablokowaniu możliwości wydawania nowych licencji poszukiwawczych węglowodorów na wodach Arktyki.