TAG: GSA

Decyzja agencji zrzeszającej regulatorów gazociągów przesyłowych o wyborze węgierskiej platformy do alokacji przepustowości gazowej na granicy […]
Podczas webinarium zostanie przedstawiony harmonogram oraz zostaną omówione zasady trzeciej niewiążącej procedury badania zapotrzebowania rynku […]
Węgierska platforma rezerwacji przepustowości gazu RBP wygrała konkurencję z Prisma i GSA, aby zdobyć tymczasowe prawa do sprzedaży […]