TAG: IT

Jednym z najczęstszych celów ataku cyberprzestępców na całym świecie są instytucje finansowe. Mają tego świadomość także banki i firmy […]
(Ministerstwo Rozwoju) Omówienie najważniejszych zagadnień dotyczących polskiego przemysłu obronnego było głównym celem spotkania […]
Ericsson Cloud Lab, zlokalizowane w Aachen, będzie wspierać operatorów telekomunikacyjnych i inne branże w opracowywaniu i wdrażaniu strategii […]
Dzięki specjalnym technologiom informatycznym można obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej nawet o 20 procent. Rozwój usług energy saving […]
Zauważalną tendencją wśród klientów – w związku ze spowolnieniem gospodarczym – jest większe zainteresowanie outsourcingiem usług […]