TAG: Izba Gospodarcza Gazownictwa

Eksperci wyraźnie podkreślają, że wodór będzie paliwem przyszłości. Jednak aby to się stało należy rozbudować moce z odnawialnych […]
Pod powyższym tytułem Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała w Zakopanem sympozjum, które zgromadziło czołowych polskich naukowców i […]