TAG: Jan Szyszko

Polska pokazała na szczycie klimatycznym w Bonn, że potrafi rozmawiać ze wszystkim krajami na świecie – powiedział w sobotę w Toruniu […]
Prof. Jan Szyszko, minister środowiska, podczas szczytu klimatycznego ONZ COP23 w Bonn, spotkał się dziś (15 listopada 2017 r.) z ministrami ds […]
Prof. Jan Szyszko buduje w Nowym Jorku poparcie dla polskich postulatów w zakresie polityki klimatycznej. Minister środowiska towarzyszył […]
„Wprowadzenie nowego Prawa wodnego jest niezbędne dla wypełnienia obowiązków wobec Unii Europejskiej oraz zapewnienia racjonalnego […]
Ekoinnowacje oraz globalny wymiar międzynarodowych negocjacji dotyczących zmian klimatu były głównymi tematami, wokół których toczyły się […]
(Rynek Infrastruktury) W nowym rządzie Beaty Szydło ministrem środowiska ma zostać Jan Szyszko. Może to oznaczać, że mieszkańcy Warszawy […]