TAG: Kontrwywiad

Reuters określił kluczowych uczestników debaty publicznej promujących kurs prorosyjski w Niemczech. Okazuje się, że mają związki z Rosją […]
Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dokonała zatrzymania mężczyzny, który wyraził gotowość do współpracy z rosyjskim wywiadem – […]