TAG: Łotwa
Odłączenie Litwy, Łotwy i Estonii od postsowieckiego systemu energetycznego i połączenie z Zachodem przez Polskę ma kosztować co najmniej 1,5 […]
Podpisana w czwartek deklaracja polityczna na rzecz procesu synchronizacji systemów elektroenergetycznych Litwy, Łotwy i Estonii z systemem […]
Premierzy Polski, Łotwy, Estonii, a także prezydent Litwy oraz przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker podpisali w czwartek […]
ENTSO-E ogłosiła, że umowa w sprawie warunków przyszłej synchronizacji systemu energetycznego państw bałtyckich i systemu energetycznego […]
W poniedziałek 20 maja rozpoczęła się kolejna faza budowy gazociągu Balticconnector. Gazociąg ten powstaje między Estonią a Finlandią, […]
Według eksperta NATO sprawnemu funkcjonowaniu projektu Harmony Link może zagrozić Rosja, więc potrzebny jest plan współpracy uzgodniony z jej udziałem.
Unia Europejska pokryje 75 procent kosztów synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z kontynentalnym.
Państwa bałtyckie przygotowują się do rozwodu z systemem elektroenergetycznym Wspólnoty Niepodległych Państw. Pomoże w tym projekt Harmony […]
Zaplanowane na czerwiec testy desynchronizacij systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich i ich pracy w trybie izolowanym zostaną […]
Morskie farmy wiatrowe oraz gaz – to, zdaniem uczestników panelu „Baltic – Nordic Solutions and Scenarios to meet the Paris Targets”, szansa […]
Nadbałtyckie miasteczko Jurmała na Łotwie zakupiło 2 elektryczne autobusy marki Solaris. Bezemisyjne Urbino 8,9 LE electric wyjadą na ulice […]
W październiku Estonia, Łotwa oraz Finlandia podpisały memorandum o współpracy na jednolitym rynku gazu. Litwa nadal dąży do kompromisu w […]
Białoruski rząd przyznał, że żaden kraj nie jest zainteresowany zakupem energii z budowanej elektrowni jądrowej w Ostrowcu. W tej sytuacji […]
Kraje bałtyckie uzyskały zgodę Europejskich Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych na przyłączenie się do sieci […]
Spór o rewizję dyrektywy gazowej pokazuje jak silny jest wpływ Rosji na politykę europejską i jak bardzo szkodzi integracji europejskiej – […]