TAG: Markus Söder
Podatek od emisji CO2 do tej pory był tematem tabu w CSU – konserwatywnej, bawarskiej chadeckiej partii. Teraz zaczyna się to zmieniać […]