TAG: MSSF

Gazprom przedstawił raport po pierwszym kwartale 2020 roku przygotowany zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej […]