TAG: Nature Restoration Law

215 naukowców z różnych polskich instytucji naukowych skierowało list otwarty do premiera Donalda Tuska, wzywając go do wsparcia unijnego […]
Nature Restoration Law, czyli tzw. rozporządzenie o odtwarzaniu przyrody, przegłosowane zostało w środę 12 lipca przez Parlament Europejski […]
12 lipca Parlament Europejski poparł wprowadzenie unijnego rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych (Nature Restoration Law). Przeciwko […]