TAG: NBP

Dzisiaj w wykazie prac legislacyjnych rządu ma się pojawić projekt (lub jego opis) wydzielenia aktywów węglowych ze spółek energetycznych […]
– Rola Narodowego Banku Polskiego (NBP) byłaby kluczowa w budowie systemu elektrowni atomowych w Polsce; bank centralny spełniałby podobną […]
Prezes NBP Adam Głapiński odniósł się do energetyki w kontekście wzrostu inflacji. – Przez ostatnie lata tego problemu praktycznie nie […]
NBP w opublikowanym raporcie o bilansie płatniczym Polski w pierwszym kwartale 2020 roku zawarł informację na temat importu surowców do Polski. W […]
Ze względu na niskie ceny gazu ziemnego w Europie, sprzedaż gazu w Rosji stała się bardziej dochodowa. To może zwiększyć konkurencję […]
W III kw. 2019 r. import węgla do Polski wyniósł 4 mln ton, co oznacza spadek o 22 proc. rdr – podał NBP w raporcie o bilansie płatniczym […]
Listopadowa projekcja NBP zakłada, że ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych wzrosną w przyszłym roku i o osiem procent w 2021 roku […]
W II kw. 2019 r. cena ropy importowanej do Polski wyrażona w PLN wyniosła średnio 257 zł za baryłkę vs 234 zł rok wcześniej, co oznacza […]
W 2018 r. cena ropy importowanej do Polski wyrażona w PLN wzrosła średnio o 28 proc. rdr, w podobnej skali jak w 2017 r. – podał NBP w […]
NBP przedstawił wczoraj najnowszą projekcję inflacji, zgodnie z którą w przyszłym roku osiągnie ona poziom 3,2 proc., co spowodowane będzie […]
W II kwartale import ropy do Polski wzrósł o 75 proc. rdr, a udział Rosji w dostawach surowca spadł do 64 proc. wobec 79 proc. rdr – podał […]
Firmy generalnie deklarują odporność na wzrosty cen surowców i energii, ale dla części badanych firm z branż o dużym zużyciu energii byłby […]