TAG: Nordycko-Bałtycki Korytarz Woorowy

Jest umowa na wstępne studium wykonalności Nordycko-Bałtyckiego Korytarza Wodorowego, to znaczy wodorociągu łączącego Skandynawię z regionem, […]
 – Są do pokonania pewne kwestie techniczne. Jeżeli zostaną one rozwiązane i biometan będzie można zgodnie z normami technicznymi […]