TAG: North Field

Ósmego lutego 2021 roku Qatar Petroleum, największy producent LNG na świecie, podpisał kontrakt na rozwój pierwszej fazy projektu North Field, […]