TAG: Piłą Krzewina

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann wydał dwie pierwsze decyzje w sprawie budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Piła Krzewina – […]