TAG: Polityka Ekologiczna Państwa

Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia „Polityki ekologicznej państwa 2030” – strategii rozwoju w obszarze […]
Najpóźniej na początku przyszłego roku rząd przyjmie nową Politykę Ekologiczną Państwa 2030. Ku zdziwieniu ekspertów, nie ma w niej nic o […]