TAG: Polityka spójności

Komisja Europejska (KE) zatwierdziła inwestycję o wartości ponad 46 mln euro z Funduszu Spójności. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup 21 […]
Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji jest niewystarczający i to determinuje nasze nieprzystąpienie do tego zobowiązania – […]
Wicepremier Mateusz Morawiecki i wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński wzięli udział w spotkaniu ministrów państw Grupy Wyszehradzkiej oraz […]
(Polska Agencja Prasowa) , rozwoju start-upów, polityce spójności i jednolitym rynku UE – mówił w Warszawie wicepremier, minister rozwoju […]
Przez najbliższy rok, już po raz piąty, Polska przewodniczyć będzie pracom Grupy Wyszehradzkiej. Na zaproszenie wicepremiera Mateusza […]
(Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, 25-lecie inicjatywy INTERREG oraz zagadnienia uproszczeń w […]