TAG: Polski Alarm Smogowy
Polski Alarm Smogowy szacuje, że gdyby w Polsce zastosować obowiązujący we Francji próg alarmowania o smogu, to w 2017 r. w wielu miastach alarm […]
Przedstawiony przez Ministerstwo Energii projekt rozporządzenia w sprawie norm jakości węgla dopuszcza do sprzedaży dla gospodarstw domowych […]
Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zdecyduje dzisiaj o opłatach dla kopcących samochodów za wjazd do centrów miast […]
10 stycznia, podczas prac w komisjach sejmowych nad planowaną ustawą o elektromobilności odrzucono zapis o możliwości wprowadzenia opłat za […]
Polskie miasta i regiony mogą się rozwijać. Wymaga on jednak uwolnienia potencjału społecznego i prowadzenia zrównoważonej polityki – […]
Poza dwiema sieciami sprzedaży kotłów: Castoramą i Instal Konsorcjum żadna z zaproszonych przez UN Global Compact sieci sprzedaży nie […]
Od 1 października zaczęło obowiązywać rozporządzenie resortu rozwoju, które zaostrza normy emisyjne dla domowych kotłów grzewczych. Mniej […]
Podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy odbył się panel ,,Jak skutecznie rozwiązać problem smogu?”. Jego uczestnicy rozmawiali m.in. o […]
We wtorek do Dziennika Ustaw RP trafiło rozporządzenie, dzięki któremu z rynku wyeliminowane zostaną przestarzałe kotły na węgiel i drewno […]
Co wydarzyłoby się w polskich miastach, gdybyśmy przyjęli francuski system ostrzegania przed smogiem? Polski Alarm Smogowy przeanalizował […]
Dziś przedstawiciele Polskiego Alarmu Smogowego przekażą na ręce Pawła Sałka, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, prawie 10 000 […]
(Polski Alarm Smogowy) Podawane są w mediach informacje o liczbie zgonów wywołanych zanieczyszczeniem powietrza we Francji mogą wydawać się […]
STANOWISKO Polski Alarm Smogowy Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej. Mimo to, Polacy nie są informowani przez […]
(Polski Alarm Smogowy) W ostatnich dniach pojawiają się niepokojące sygnały o planowanej likwidacji programów finansowych do walki z […]
(Polski Alarm Smogowy) Radni Sejmiku Województwa Małopolskiego uchwalili dzisiaj, 15 stycznia, o godzinie 13.25 zakaz ogrzewania węglem i drewnem […]
Posłuchaj naszej debaty