TAG: Polski Alarm Smogowy
Zdaniem ministerstwa środowiska wprowadzenie etykiet energetycznych na paliwa stałe „uczyniłoby martwym” program walki ze smogiem zwany […]
Program Czyste Powietrze jest niezgodny z przepisami prawa unijnego, które zezwalają na finansowanie jedynie urządzeń spełniających najwyższe […]
Antysmogowe działania rządu wciąż nie przynoszą oczekiwanych efektów. Z jednej strony zmieniane jest prawo i tworzone są programy finansowego […]
W środę, 19 grudnia, o godz. 10:00, przed Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy odbędzie się demonstracja antysmogowa aktywistów miejskich, […]
Wystarczyło zaledwie kilka chłodniejszych dni, aby Polacy przypomnieli sobie, jak ciężko oddycha się smogiem. Zdaniem ekspertów, z którymi […]
Mimo, że od prawie 20 lat w Polsce obowiązuje zakaz spalania śmieci, to proceder ten trwa w najlepsze – poinformował w raporcie Polski […]
Obwiązujące od niedzieli przepisy dotyczące monitorowania i kontroli jakości paliw stałych, których celem jest wyeliminowanie ze sprzedaży […]
W styczniu 2017 roku rząd przygotował program Czyste Powietrze, czyli listę 15 rekomendacji, wśród których znajdują się bardzo ważne […]
Polski Alarm Smogowy przeprowadził badania jakości węgla dostępnego na składach opałowych w Małopolsce i województwie śląskim. Faktyczną […]
Podczas konferencji w Senacie RP „Współpraca administracji rządowej i samorządowej – niezbędne narzędzie poprawy jakości […]
Polski Alarm Smogowy szacuje, że gdyby w Polsce zastosować obowiązujący we Francji próg alarmowania o smogu, to w 2017 r. w wielu miastach alarm […]
Przedstawiony przez Ministerstwo Energii projekt rozporządzenia w sprawie norm jakości węgla dopuszcza do sprzedaży dla gospodarstw domowych […]
Senacka Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zdecyduje dzisiaj o opłatach dla kopcących samochodów za wjazd do centrów miast […]
10 stycznia, podczas prac w komisjach sejmowych nad planowaną ustawą o elektromobilności odrzucono zapis o możliwości wprowadzenia opłat za […]
Polskie miasta i regiony mogą się rozwijać. Wymaga on jednak uwolnienia potencjału społecznego i prowadzenia zrównoważonej polityki – […]