TAG: Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) określiły w lipcu 2020 roku warunki przyłączenia instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE) o […]
Od dawna marzy nam się sojusz państw regionu. Jedność w Europie Środkowo-Wschodniej pod wiodącą rolą Polski to koncepcja sięgająca […]
Rynek dużych farm fotowoltaicznych znalazł się w cieniu rozwoju mikroinstalacji PV w Polsce. Większe instalacje powyżej 1 MW będą […]
Węgiel kamienny i brunatny mają bardzo wysoki udział w wytwarzaniu energii. W pierwszej połowie 2020 roku wzrósł udział OZE w krajowym […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podjęły szereg działań, które pomagają w walce z koronawirusem mieszkańcom regionów, w których […]
Rozwój mikroinstalacji fotowoltaicznych napędza rewolucję energetyczną w Polsce. Zmieniająca się architektura sektora energetyki wymaga szeregu […]
Ambasadorowie państw Unii Europejskiej zatwierdzili w 2018 roku wraz z Parlamentem Europejskim porozumienie w sprawie nowych regulacji, dotyczących […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) podały dane produkcji energii elektrycznej i jej importu z zagranicy. Sama produkcja energii spadła w […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) poinformowały, że według stanu z pierwszego lipca 2020 roku w Krajowym Systemie Energetycznym zostało […]
Morskie farmy wiatrowe będą gorącym obszarem w energetyce w następnych latach. Wielkoskalowe projekty offshore będą jedną z podstaw miksów […]
Caritas Polska otrzymał od Polskich Sieci Elektroenergetycznych darowiznę, która umożliwi zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) mają już umowy i warunki przyłączeniowe z inwestorami morskich farm wiatrowych na łączną moc ok. 8 GW […]
Wiceminister klimatu oraz pełnomocnik rządu ds. OZE Ireneusz Zyska przedstawił szczegóły zmian w ustawie offshore przemawiając podczas […]
Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) przypominają o rozpoczynającym się w środę (pierwszego lipca 2020 roku) procesie składania raportów o […]
O wykorzystaniu wodoru, w procesie transformacji energetycznej Polski, znów robi się głośno. Lotos i Polskie Sieci Elektroenergetyczne […]