TAG: Przyjaźń

Budowa rewersowego połączenia między bazami ropy naftowej PERN a granicą polsko–białoruską powinna zakończyć się do końca roku. Krajowy […]
Rafineria w Gdańsku cały czas przetwarza ropę na bezpiecznym poziomie zanieczyszczenia, nieprzekraczającym 10 ppm. Surowiec pochodzi z […]