TAG: Rada Legislacyjna

Rada Legislacyjna opublikowała opinię o projekcie ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej, w której wyraża pozytywną opinię wobec zamiaru […]