TAG: Recycling

Na początku ubiegłego roku Coca-Cola wyznaczyła sobie ambitny cel. Jest nim zebranie i poddanie recyklingowi opakowań w ilości odpowiadającej […]
Financial Times pisze, że firmy petrochemiczne nie doceniają obecnie zmieniających się postaw konsumenckich, ponieważ koncentrując się  na […]
Już niebawem wiadomo będzie, czy UE ostatecznie odetnie środki i dotacje na budowę instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych […]
Polsce grożą wysokie kary finansowe, które może nałożyć Unia Europejska za złe gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z regulacjami […]
Europejska Fundacja na rzecz Klimatu, Fondation pour la Nature et pour l’Homme, Grupa Renault, Avere-France wraz z partnerami (m.in. WWF oraz […]
Warto inwestować w projekty służące rozwojowi gospodarki o obiegu zamkniętym – przekonywał w piątek w Szczyrku (Śląskie) wiceminister […]
Polską gospodarkę musimy przestawić na tory bardziej zasobooszczędne, by odpad traktować jako surowiec – ocenił wiceminister środowiska […]
W 2016 roku Fortum połączyło siły z firmą Ekokem i stało się jednym z największych przedsiębiorstw w krajach nordyckich, działających w […]
Tematyka gospodarki w obiegu zamkniętym zdominowała tegoroczną konferencję SOSEXPO. Panele dyskusyjne poświęcone różnym jej aspektom […]
Finansowanie obecnego systemu gospodarki odpadami jest wadliwe i nieefektywne – uważa Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami. Mimo że ustawa […]
– Chcemy poprawić efektywność segregacji odpadów. W tym celu opracowaliśmy nowe przepisy, które uporządkują i ujednolicą sposoby […]
Od lipca wejdą ujednolicone zasady selektywnej zbiórki odpadów. Będą one zbierane z podziałem na 4 frakcje: szkło, papier, odpady ulegające […]
Przyjęty przez Komisję Europejską pakiet o gospodarce odpadami stawia przed Polską ambitne cele dotyczące recyklingu i składowania odpadów […]
Specjaliści związani z branżą gospodarowania odpadami zwracają uwagę na to, że system segregacji odpadów w Polsce jest skomplikowany i mało […]
Fortum sfinalizowało dziś transakcję kupna 81 proc. akcji Ekokem Corporation od czterech największych udziałowców spółki. Ekokem jest […]
Wymagania dotyczące prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych nie są w Polsce szczegółowo określone. Resort […]
Do 2025 roku zgodnie z wymogami UE poziom recyklingu tworzyw sztucznych ma wynosić 55 proc. Dziś w Polsce jest to 25 proc. Brak zmian w systemie […]
(EU Green Week) Inwestycje to kluczowy element pomyślnego przejścia na niskoemisyjną gospodarkę o obiegu zamkniętym. Pierwszego czerwca 2016 […]
(Stena Recycling) Recykling odgrywa kluczową rolę w działaniach na rzecz środowiska, pozwalając odpadom wielokrotnie zyskiwać nowe życie. – […]
Gospodarka odpadami stała się w ostatnich latach integralną częścią działalności produkcyjnej firm w Polsce. Jedna trzecia średnich […]
Stena Metall podpisała umowę o zakupie firmy IL Recycling – dostawcy usług recyklingowych na rynku szwedzkim i polskim. Stena Metall wzmacnia […]
Podniesienie poziomu recyklingu produktów, ograniczenie wykorzystania surowców rzadkich, emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii i surowców […]