TAG: ReFuelEU

Formalne zatwierdzenie unijnej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (RED II) zostało przełożone po sprzeciwie wyrażonym w ostatniej chwili […]