Francja gra z Niemcami twardo o atom

18 maja 2023, 16:00 Alert

Formalne zatwierdzenie unijnej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (RED II) zostało przełożone po sprzeciwie wyrażonym w ostatniej chwili przez Francję, która chce dalszych „gwarancji” na niskoemisyjny wodór pochodzący z energii jądrowej i ściera się w tej sprawie z Niemcami.

Siedziba Komisji Europejskiej. Fot. Wikimedia Commons

Warto przypomnieć, że głównym celem dyrektywy RED II jest przyspieszenie rozwoju sektora energetyki odnawialnej i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Dyrektywa ta wprowadza wymagania dotyczące zwiększenia udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej produkcji energii, a także wprowadza wymagania dotyczące zwiększenia udziału paliw alternatywnych w łącznym zużyciu paliw.

Jeden z unijnych dyplomatów oskarżył Paryż o „twardą grę”. Francja domaga się, aby tzw. „czerwony” wodór, który jest uzyskiwany przy produkcji energii atomowej, został zaklasyfikowany przez UE jako „zielony”, czyli uzyskiwany ze źródeł odnawialnych. Pomysł skrytykowały Niemcy, nie poparła go także Hiszpania.

Jednak w całym procesie negocjacyjnym Paryż może zyskać sojuszników. Kraje takie jak Czechy, Słowacja i Bułgaria mogą nie poprzeć poprzeć ostatecznego tekstu kompromisowego uzgodnionego 30 marca w rozmowach trójstronnych z udziałem Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Niestety upór Francji będzie miał swoje konsekwencje. Odroczenie porozumienia w sprawie unijnej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej ma konsekwencje dla innego aktu prawnego dotyczącego zielonych paliw lotniczych, zwanego ReFuelEU. Państwa członkowskie, w tym Niemcy, jasno dały do zrozumienia, że ich poparcie dla  dyrektywy zależy od uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Trwający konflikt między Francją a Niemcami, tym razem dotyczący roli energii jądrowej w dyrektywie w sprawie energii odnawialnej, torpeduje wprowadzenie zrównoważonego paliwa lotniczego w UE.

Jeśli zostanie znalezione rozwiązanie impasu związanego z odnawialnymi źródłami energii, plik zrównoważonego paliwa do silników odrzutowych prawdopodobnie również zostanie przyjęty. Szwedzka prezydencja twierdzi, że rozmowy trwają, ale nie wiadomo jeszcze, jak posunie się naprzód w próbach uchwalenia ustawy.

Euractiv / Jacek Perzyński

Jest porozumienie. Nowe przepisy mają przyspieszyć rozwój OZE w Europie