TAG: RED II

Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadza wiele zmian wynikających między innymi z dyrektywy RED II. Jeden z istotnych […]
Na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakłada on […]