TAG: RED II

– Kluczowe odpowiedzi znajdują się we wcześniej wspomnianych dyrektywach RED II i RED III, ograniczających użycie surowców spożywczych […]
28 lipca 2023 roku Sejm przyjął  nowelizację ustawy Prawo Energetyczne, wprowadzającą do polskiego prawa instytucję obywatelskiej […]
Formalne zatwierdzenie unijnej dyrektywy w sprawie energii odnawialnej (RED II) zostało przełożone po sprzeciwie wyrażonym w ostatniej chwili […]
Energetyka odnawialna w Polsce jest zakładnikiem własnego sukcesu. Pomimo wielu niedogodności regulacyjnych, branża OZE w Polsce nieustannie się […]
Nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) wprowadza wiele zmian wynikających między innymi z dyrektywy RED II. Jeden z istotnych […]
Na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Zakłada on […]