TAG: Rekultywacja

Składowisko odpadów paleniskowych Zawady przy Elektrowni Siekierki otrzyma drugie życie. Na ten cel przeznaczono ponad 11 milionów złotych Na […]
Komisja Europejska zatwierdziła, zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa, zmiany w polskim programie wspierania zamykania niekonkurencyjnych […]