TAG: Rubel

Rząd rosyjski przywraca kontrolę handlu zagranicznego i narzuca największym eksporterom obowiązek wymiany zarobków w innych walutach na rubla, […]
– Spadek ceny rubla, stagnacja w Chinach i wzrost potencjału BRICS. […] Te trzy procesy, dziejące się równolegle pokazują, jak na […]
Rosja dalej traci przychody ze sprzedaży węglowodorów, a kryzys rubla w obliczu sankcji pogłębia jej problemy. Może mieć kłopot z zamianą […]
– Od wielu miesięcy rubel rosyjski traci na wartości, docierając w końcu do punktu, w którym wymaga się za niego jednego centa. […] […]
Rekordowy spadek wartości rubla powoduje, że Rosjanie mają problem z rekordowymi cenami paliw do tego stopnia, że mogą być zmuszeni do blokady […]
Cena rosyjskiej mieszanki ropy Urals wzrosła do 70 dolarów, ale nie podniosła notowań rubla. Budżet rosyjski jest nadal ograniczony przez cenę […]