TAG: Srbijagaz

Serbowie wykonują ruchy dyplomatyczne, stawanie po stronie Rosji jest dla nich coraz większym obciążeniem, i jako państwo kandydujące do Unii […]