TAG: Steadfast Defender

– Skuteczne użycie czołgu to w znacznej części kwestia załogi. Jeżeli zna zalety i wady używanego sprzętu, […] to łatwiej odnajdzie […]
Sojusz Północnoatlantycki przedstawił warunki, po spełnieniu których może wysłać siły na Ukrainę do walki z Rosją. Jednym z nich są […]
Wall Street Journal ustalił w swych źródłach, że Sojusz Północnoatlantycki nie ma jednoznacznej oceny ryzyka ataku Rosji na niego, ale woli […]