TAG: Szkoła Główna Służby Pożarniczej

Wspólne projekty badawcze i dydaktyczne oraz dostęp do specjalistycznego sprzętu – to najważniejsze zapisy porozumienia. Dokument, […]