TAG: TAL

Trwają przepychanki PKN Orlen z Czechami o windfall tax, a ci sięgają po ropę nierosyjską…z Włoch, w dodatku nie musząc budować nowego ropociągu.
Operator ropociągów czeskich Mero podał, że porozumiał się z konsorcjum zarządzającym Ropociągiem Transalpejskim TAL w sprawie zwiększenia […]