TAG: Tauron
Jesteśmy w trakcie procedury składania wniosku taryfowego. Ostateczna wartość będzie przedmiotem zatwierdzania przez URE. Dzisiaj nie znamy […]
Tauron nie dąży do zamknięcia kopalń. Chce doprowadzić do ich urentownienia. Spółka opracuje plan optymalizacji segmentu – powiedział […]
Tauron odnotował w trzecim kwartale 2019 roku wzrost przychodów ze sprzedaży o 15 proc. r/r (do 15,3 mld zł), EBITDA zaś kształtował się na […]
TAURON Dystrybucja rozpoczął budowę stacjonarnego systemu magazynowania energii, którego zadaniem będzie efektywniejsze gospodarowanie energią […]
Efektem ubocznym działań spółek Grupy TAURON jest 4,4 mln ton popiołów, żużli, gipsów oraz skały płonnej. Pozostałości procesu […]
Kluczowy etap prac przy budowie powierzchniowej infrastruktury szybu Janina VI w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu został ukończony. W tej […]
Dynamiczny rozwój technologii cyfrowych zmienia na naszych oczach świat. Stwarza nowe szanse i możliwości, ale także stawia przed ludzkością […]
Ograniczenie emisji rtęci i rozszerzenie pola paliwowego zakładają zakończone dziś negocjacje pomiędzy spółką Nowe Jaworzno Grupa TAURON i […]
TAURON Dystrybucja pozyskał kolejne środki unijne na budowę i modernizację sieci średniego i niskiego napięcia. Głównym celem realizowanych […]
Polska energetyka jest u progu zmian. Jednym ze źródeł energii będą m.in. morskie farmy wiatrowe. O rozwoju tej branży eksperci dyskutowali […]
– Śląsk jako pierwszy region w Polsce spełni wymogi ustawy o elektromobilności w zakresie dostępu do infrastruktury ładowania pojazdów […]
– Tauron jest najbardziej zaawansowaną spółką pod względem transformacji energetycznej w stronę rozproszonych źródeł. Chcemy ich mieć […]
Między innymi na temat cen energii elektrycznej w przyszłym roku oraz przyszłego miksu energetycznego Taurona i trudnej sytuacji segmentu […]
Tauron Polska Energia i Grupa Azoty złożyły wniosek do UOKiK w sprawie utworzenia spółki celowej – podał urząd w komunikacie na stronie […]
Uczestnicy paneli poświęconych elektromobilności i gazomobilności na Kongresie 590 pod patronatem medialnym BiznesAlert.pl mówili o potencjale […]