TAG: TOE

Minister energii podpisał rozporządzenie do ustawy o cenach energii, określające wysokość rekompensat, które spółki obrotu mają otrzymać […]
Mimo ustawy o cenach energii sytuacja na rynku energetycznym w Polsce jest coraz bardziej niepewna. Niewykluczone, że ta niepewność może potrwać […]
Zapisy w projekcie rozporządzenia Ministra Energii do ustawy ws. cen prądu zagrażają dalszej działalności większości sprzedawców energii […]
28 marca br. odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Towarzystwa Obrotu Energią, na którym powołano jego radę zarządzającą, nowej, XV kadencji.