TAG: Tybet

Region Tybetu jest bogaty w zasoby naturalne. Niestety, pomimo ogromnego bogactwa naturalnego tego z jednego z najuboższych regionów Chin wielu […]
W dyskusji na temat ochrony środowiska naturalnego mało kto zdaje sobie sprawę z strategicznego znaczenia Wyżyny Tybetańskiej, której rzeki […]