TAG: UDT

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych przedstawiło uwagi branży elektromobilności do projektu rozporządzenia w sprawie wymagań […]
– Na bezpieczeństwo urządzeń, do którego przyzwyczailiśmy się dotychczas, trzeba spojrzeć obecnie szerzej. UDT podejmuje ku temu […]
KOMENTARZ Bartłomiej Derski WysokieNapiecie.pl Sejm zbliża się do końca prac nad ustawą ograniczającą budowę nowych turbin wiatorwych. Do […]
KOMENTARZ Bartłomiej Derski WysokieNapiecie.pl  Zdaniem Sądu Najwyższego w projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych […]
(Enea) Jeden z najważniejszych etapów budowy nowego bloku energetycznego 1075 MW w Enei Wytwarzanie zakończony sukcesem. Przeprowadzono udaną […]
Urząd Dozoru Technicznego (UDT) podpisał dzisiaj w Warszawie porozumienie o współpracy z Grupą AZOTY S.A. Działania, które będą […]
Urząd Dozoru Technicznego i Agencja Rozwoju Przemysłu podpisały ramowe porozumienie o współpracy w zakresie doradztwa technicznego. Dotyczy ono […]
Agencja Rozwoju Przemysłu i Urząd Dozoru Technicznego podpisały ramowe porozumienie o współpracy w zakresie doradztwa technicznego. Dotyczy ono […]
Unia Europejska promuje wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Podkreśla się, że zdecentralizowanie wytwarzania energii niesie ze sobą […]