TAG: Ukraine Recovery Conference 2024

Daniel Szeligowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych podsumowuje owoce konferencji o odbudowie Ukrainy. – To ucieczka do przodu – […]