TAG: Ulga termomodernizacyjna

Wytwarzanie i zużywanie energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na własne potrzeby, przedział mocy 2-10 kW, inwestycje […]
– „Mój Prąd” to pod wieloma względami taka energetyczna „Rodzina 500+”. I tu, i tu jest prostota, ale też scedowanie części […]
Ministerstwo klimatu poinformowało, że moc odnawialnych źródeł energii w Polsce przekroczyła już 10 gigawatów. – To moc równa […]
Już 15 maja 2020 roku o godzinie 14.00 rusza drugi nabór do zmienionego programu Czyste Powietrze. Jego celem jest walka ze smogiem pochodzącym z […]
Rozbudowa budynku nie wyklucza skorzystania z obowiązującej od 2019 r. ulgi termomodernizacyjnej – czytamy w „Gazecie Prawnej”.
Od 1 stycznia 2019 r. właściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych mają prawo odliczyć wydatki na termomodernizację budynków od podstawy […]
Ulga termomodernizacyjna, a więc możliwość odpisania kosztów poniesionych za wymianę źródła ciepła i ocieplenia budynku działa od […]
Program Czyste Powietrze jest w wysokim stopniu zbiurokratyzowany. To opinia wyrażana przez ekspertów, prawników, a także Komisję Europejską, […]