TAG: Ustka

– Otwieramy port serwisowy w Ustce. Stamtąd będziemy zarządzać turbinami, decydując o ich pracy i przeglądzie. Powstanie tam baza […]
Kluczowym elementem polskich morskich farm wiatrowych będą porty serwisowe. To na nich spoczywać będzie kilkudziesięcioletnia obsługa tych […]
W Urzędzie Miejskim w Ustce doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy władzami miasta a Polską Grupą Energetyczną, która planuje […]