TAG: Węgiel energetyka

Propozycje zaostrzenia norm redukcji emisji Co2 i nowego prawa klimatycznego muszą uwzględniać najbardziej narażonych na transformację […]