TAG: Wind Invest

Jak czytamy w portalu Gramwzielone.pl, Tauron poinformował o stanie spraw sądowych będących efektem pozwów wytoczonych przeciwko niemu przez […]
Farmy z grupy Wind Invest, którym Energa wypowiedziała długoterminowe kontrakty na zakup zielonych certyfikatów, wystąpiły do sądów o […]