TAG: Wodór
Niemiecka NTV donosi, że rząd federalny Niemiec rozmawiał z Rosjanami o współpracy przy dostawach wodoru przez Nord Stream 2, które mogą […]
Etanol i współuwodornienie są szansą na zwiększenie udziału biopaliw w Polsce. W Warszawie odbyła się seminarium „Biopaliwa – prawo, […]
Niemiecka minister środowiska Svenja Schulze opowiedziała się za szybką aukcją na 5000 milionów ton zielonego wodoru w 2021 roku. Partner […]
Pod powyższym tytułem Izba Gospodarcza Gazownictwa zorganizowała w Zakopanem sympozjum, które zgromadziło czołowych polskich naukowców i […]
Szkic strategii wodorowej Niemiec trafił do obiegu publicznego. Niemcy chcą wytwarzać 20 procent wodoru z Odnawialnych Źródeł Energii do 2030 roku.
Efekt dynamiki zmian nie dziwi nikogo w branży informatycznej. Każdy z nas korzysta z ich dobrodziejstw pracując z domu z wykorzystaniem VPN i […]
Jednym z głównych tematów Polsko – Francuskiego Forum Przemysłu była ścieżka dojścia do neutralności klimatycznej. Strona francuska […]
Wymogi transformacji energetycznej każą sektorowi węgla w Polsce szybko się zmieniać. Rosjanie liczą na to, że Gazprom zmieni się szybciej i […]
– W 2020 roku z całą pewnością staniemy przed dużym wyzwaniem w postaci nowych regulacji wynikających z zapowiedzianego wprowadzenia […]
Pod koniec ubiegłego roku rada dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) przyjęła zmienioną Politykę Pożyczek Energetycznych (ELP) […]
– Wyprzedzając unijne propozycje na rzecz ograniczenia emisji metanu, w interesie sektora gazowego leży jak najszybsze podjęcie odpowiednich […]
Polacy gimnastykują się by udowodnić, że gazociąg Baltic Pipe posłuży zmniejszeniu zależności od gazu z Rosji, ale także transformacji […]
Grupa Lotos, po konsolidacji z PKN Orlen, w ramach specjalizacji może rozważyć stworzenie w Gdańsku klastra technologii wodorowych i czystych […]
Daniel Wetzel z działu gospodarczego niemieckiej gazety Die Welt, 18 stycznia podał informację, że Gazprom opracowuje metodę wytworzenia wodoru, […]
​PKN Orlen podpisał z Gminą Miasto Płock list intencyjny o współpracy na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu publicznego opartego o […]