TAG: Wzrost gospodarczy

Jeśli w ciągu roku pada więcej, często ma to pozytywne skutki ekonomiczne, np. dla rolnictwa. Jednak ekstremalne opady w krótkim czasie mają […]
Wysokie ceny ropy mogą przyspieszyć transformację energetyczną, ale także spowolnić ożywienie, zwłaszcza w gospodarkach rozwijających się […]