Tajer: Inwestycje w rozwój inteligentnych miast w Polsce to szansa dla dostawców rozwiązań ICT

11 lipca 2014, 12:44 Drogi

Wraz z rosnącą popularnością idei inteligentnych miast (ang. smart cities) wzrasta popyt na rozwiązania umożliwiające bardziej efektywne zarządzanie przestrzenią miejską. Na całym świecie władze miejskie inwestują w technologie przesyłania, zarządzania i analizowania danych oraz wspierają tworzenie innowacyjnych usług dla mieszkańców. Dla przedstawicieli sektora technologii informacyjno-komunikacyjnych (ang. Information and Communication Technologies, ICT) oznacza to bardzo atrakcyjne perspektywy rozwoju. 

W Polsce innowacje są raczej częściej kojarzone z biznesem, aniżeli z sektorem publicznym i chociaż projekty związane z rozwojem inteligentnych miast nadal są w początkowej fazie rozwoju, to jednak zauważa się rosnące zainteresowanie władz inteligentnymi rozwiązaniami. 

Według najnowszej analizy Frost & Sullivan, globalnej firmy doradczej pt., Rola ICT w budowaniu inteligentnych miast – Infrastruktura (ang. The Role of ICT in Building Smart Cities – Infrastructure) największe możliwości rozwoju będą mieli dostawcy inteligentnych systemów transportowych (ang. inteligent transportation systems ITS) oraz firmy specjalizujące się w dostarczaniu rozwiązań dla inteligentnej energetyki (ang. smart energy). 

– Inteligentne systemy transportowe skupiają na sobie uwagę władz miejskich na całym świecie, stwarzając tym samym nowe możliwości dla dostawców rozwiązań teleinformatycznych – zauważa Ewa Tajer, analityk sektora ICT warszawskiego biura Frost & Sullivan. – Dostawcy rozwiązań teleinformatycznych powinni koncentrować się głównie na dużych, europejskich miastach, w których ogłaszanych jest wiele przetargów na inteligentne systemy transportowe. 

Również w Polsce zrównoważony i wydajny transport publiczny jest jednym z kluczowych wydatków związanych ze smart cities. Projekty tego typu powadzone są np. w Krakowie, Szczecinie, Wrocławiu czy Trójmieście. Nie tylko na poziomie lokalnym, ale też ogólnokrajowym zauważa się działania związane z poprawą sieci transportowej. Planowany przez GDDKiA inteligentny system transportowy obejmujący wszystkie autostrady i większość dróg ekspresowych ma być uruchomiony do 2020 roku. Wykonawcy przetargu mają być ogłoszeni w przyszłym roku. 

Rynek inteligentnej energetyki znajduje się na wczesnym etapie rozwoju. Spółki energetyczne wciąż koncentrują się na kosztach i ryzyku technologicznym, co opóźnia rozwój inteligentnych sieci. Jednak w perspektywie długoterminowej wartość tego rynku będzie znacząco wzrastać. Szacuje się, iż w 2020 r. wartość globalnego rynku inteligentnej energetyki przewyższy o 15-20 punktów procentowych wartość rynku inteligentnych rozwiązań w transporcie.

W Polsce zainteresowanie inwestycjami w inteligentne sieci w przestrzeni miejskiej wiąże się głównie z dążeniem do redukcji zużycia energii. Szansą dla dostawców ICT w tym sektorze mogą być inwestycje w inteligentne oświetlenie LED. Testy instalacji oświetlenia LED prowadzone są już w Kaliszu i Poznaniu. 

Należy jednak zaznaczyć, iż czynnikiem hamującym rozwój inteligentnych miast jest fragmentaryczna implementacja projektów, skutkująca słabą koordynacją między poszczególnym sektorami oraz ograniczoną współpracą pomiędzy podmiotami. 

– Dostawcy rozwiązań ICT powinni przyjąć rolę zaufanego doradcy i aktywnie wspierać władze w tworzeniu i realizacji kompleksowej wizji inteligentnego miasta – , stwierdza Tajer.