TAG: Smart Cities

– Będziemy rozmawiać o tym, w jaki sposób zmiany mogą służyć lepszemu życiu – powiedział agencji enewsroom.pl Andrzej Arendarski, prezes […]
Smart City to z jednej strony wizja nowoczesnego miasta, świadczącego usługi swoim mieszkańcom, z drugiej zaś jest to złożony mechanizm […]
„Wzmocnienie zdolności miast i obszarów zurbanizowanych do kreowania zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia ich mieszkańców to […]
Rola i perspektywy wykorzystania „inteligentnych” rozwiązań w przestrzeni miejskiej i ich znaczenie dla rozwoju nowoczesnej gospodarki to […]
W dyskusji na temat rozwoju polskich miast coraz częściej pojawia się problem zwiększania efektywności, jako kluczowy czynnik obniżania kosztu […]
Europejskiej miasta stoją dziś przed ogromnymi wyzwaniami, którym muszą sprostać w najbliższym czasie. Obecnie zajmują one jedynie 2% […]
Podstawowym warunkiem potrzebnym do oszczędzania ciepła w miastach jest transparentność. Tylko mieszkańcy świadomi własnego zużycia energii i […]
Rower miejski zmienił Warszawę i pokazał, że bardzo duży potencjał ma car sharing polegający na wspólnym użytkowaniu miejskich aut. – […]
Inteligentne miasta to temat, który od dłuższego czasu jest przedmiotem dużego zainteresowania samorządów i firm tworzących rozwiązania w tym […]
W Europie ideę smart cities wdraża m.in. Amsterdam, Wiedeń, Kopenhaga i Helsinki. W miastach tych próbuje się wykorzystywać nowe technologie […]
W miastach, w których mieszkamy, pojawia się coraz więcej nowoczesnych technologii, które poprawiają jakość życia mieszkańców i […]
Wraz z rosnącą popularnością idei inteligentnych miast (ang. smart cities) wzrasta popyt na rozwiązania umożliwiające bardziej efektywne […]
W inteligentnych miastach technologie cyfrowe coraz lepiej pomagają ludziom. Są wykorzystywane do świadczenia usług publicznych, efektywnego […]
W inteligentnych miastach technologie cyfrowe coraz lepiej pomagają ludziom. Są wykorzystywane do świadczenia usług publicznych, efektywnego […]
– Polskie miasta mogą korzystać z doświadczeń wielu europejskich miast, np. Mediolanu, Sztokholmu, czy Goeteborga, by stać się naprawdę […]