Technologia i innowacje przyśpieszą rozwój inteligentnych miast

30 maja 2016, 12:30 Energetyka

Smart City to z jednej strony wizja nowoczesnego miasta, świadczącego usługi swoim mieszkańcom, z drugiej zaś jest to złożony mechanizm technologiczny, społeczny i infrastrukturalny, który musi sprostać konkretnym wyzwaniom. Rozwiązaniem są tutaj innowacyjne technologie, przenikające na każdy poziom funkcjonowania miasta. O tych problemach i ich rozwiązaniach dla miast rozmawiali uczestnicy panelu „Smart City w dobie digitalizacji”, który odbył się w trakcie VIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Na rozwój inteligentnych miast kluczowy wpływ mają trzy globalne megatrendy

Pierwszym z nich jest urbanizacja. Obecnie miasta zajmują 2% powierzchni ziemi, a mieszka w nich 50% światowej populacji. Do 2050 populacja w miastach zwiększy się o 2,5 miliarda ludzi. To sprawia, że miasta muszą być bardziej inteligentne. Szacuje się, że do 2020 roku wartość rynku inteligentnych miast będzie wynosić 1,5 biliona dolarów.

Kolejny z nich to cyfryzacja. Do 2020 roku na świecie będzie 50 miliardów urządzeń podłączonych do sieci, czyli 50 razy więcej niż jeszcze 5 lat temu. Oznacza to, że zwiększy się zakres operacji wykonywanych już nie tylko na komputerze stacjonarnym, ale również urządzeniach mobilnych.

Trzecim jest industrializacja. Do 2050 roku zużycie energii w przemyśle wzrośnie o 50% w ciągu 35 lat. W chwili obecnej pochłania on 30% światowej produkcji energii. Zużycie energii w całej gospodarce w ciągu 25 lat wzrośnie o 80%.

Rozwój miast i ich cyfryzacja powoduje zmiany w wykorzystaniu najważniejszego zasobu, jakim jest energia. Jest ona podstawą funkcjonowania miasta. Eksperci Schneider Electric wskazują, że w ciągu najbliższych 40 lat nastąpi półtorakrotny wzrost konsumpcji energii w porównaniu do stanu z 2009 roku. Do tego musimy dwukrotnie zmniejszyć emisję CO2, jak również stać się trzy razy bardziej efektywni korzystając z wciąż niewykorzystanego potencjału efektywności energetycznej w wielu istotnych sektorach jak np. budynki.

Innowacja na każdym poziomie, aby sprostać wyzwaniom miast

Smart City to miasto, które w planach swojego rozwoju uwzględnia wykorzystanie nowoczesnych technologii. Aby miasto mogło być inteligentne musi wykorzystywać innowacyjne technologie na każdym poziomie swojego funkcjonowania. Ta zmiana w podejściu widoczna będzie szczególnie w sposobie zarządzania energią, która to z kolei wpływa na pracę innych obszarów miast jak np. transport. Tak więc innowacja obecna będzie szczególnie we wprowadzeniu urządzeń, które mogą się ze sobą komunikować – mówił podczas panelu Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.

Przykładem takich urządzeń są inteligentne liczniki, rozdzielnice SN nowej generacji, Smart Panele, zasilanie gwarantowane (UPS) czy magazyny energii. Każdy z tych elementów będzie się komunikować z innymi, aby dostarczać właściwych informacji i wpływać na odpowiednie zarządzanie i rozwój miasta.

Innowacja to również oprogramowanie do podejmowania kluczowych decyzji w zakresie automatyki i kontroli w czasie rzeczywistym na każdym poziomie. Dla przykładu budynki zużywają 53% światowej elektryczności. Według naszych danych zużycie energii elektrycznej wzrośnie w nich do 80% w 2040 roku.

Oprogramowanie do zarządzania budynkiem zapewnia jednolity, całościowy obraz wszystkich systemów elektrycznych i mechanicznych funkcjonujących w budynku. Dzięki temu dokładnie wiemy co dzieje się z budynkiem

i możemy zarządzać zużyciem mediów oraz mieć większy wpływ na koszty zapewniając przy tym lepszy komfort. Z kolei przetwarzanie w chmurze zapewni bezpieczną łączność pomiędzy różnymi poziomami operacji, które dzieją się np. w mieście dostarczają informacji odpowiednim osobom w każdym czasie, 24 godziny na dobę. Dodatkowo na podstawie dostępnych danych możliwe będzie tworzenie scenariuszy dla sytuacji krytycznych, które mogą wystąpić w mieście.

Eksperci Schneider Electric opierając się na swoich doświadczeniach podkreślili również znaczenie aplikacji i analityki. Pozwalają one generować i analizować dane, które wykorzystywane są do podejmowania odpowiednich decyzji przez zarządców miast

w poszczególnych jego obszarach oraz zwiększenie efektywności usług prowadzonych przez miasto. I tak np. w budynkach pozwalają na analizę i optymalizację zużycia energii, zapobieganie problemom w centrach danych, czy poprawę niezawodności w funkcjonowaniu np. komunikacji miejskiej – mówił podczas panelu Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.

W czym jeszcze mogą pomóc nowoczesne technologie?

Nowoczesne technologie pomagają również w rozwoju sektora budynków komercyjnych, czyniąc je bardziej inteligentnymi i ekologicznymi. Skomunikowane technologie energetyczne pomagają także rozwijać infrastrukturę miejską, która wymaga dostępu do energii jak np. transport publiczny. Dla porównania według danych raportu „Inteligentny Rozwój Miasta” największe wydatki na infrastrukturę poniosą Warszawa, a następnie Kraków i Wrocław, a najmniejsze Rzeszów.

Ważnym elementem będzie również zarządzanie rozproszonymi źródłami energii. Do 2040 roku źródła odnawialne będą stanowić 70% nowo przyłączanych źródeł energii1. Dlatego też połączenie energetyki i technologii informatycznych jest niezbędne począwszy od sieci należących do firm lub miast, na zarządzaniu zużyciem energii we własnym domu kończąc. W tym celu wykorzystywane są inteligentne liczniki, sieci przesyłowe czy rozwijane technologie składowania energii – mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu Schneider Electric Polska.

Smart City to nie fikcja, ale realna rzeczywistość. Inteligentne miasta powstają już dziś przy wykorzystaniu dostępnej już innowacyjnej technologii, która możliwa jest do zastosowania na każdym poziomie.

Źródło: Schneider Electric