Taryfa nocna pomoże w walce ze smogiem?

27 grudnia 2017, 11:30 Alert

Ministerstwo Energii modyfikuje rozporządzenie w sprawie tzw. taryfy nocnej. Według najnowszej wersji zaproponowano taryfę z niższymi cenami i stawkami opłat dystrybucyjnych dla energii dostarczanej w godzinach 22:00 – 6:00, ale tylko odnośnie wolumenu energii elektrycznej powyżej zużycia w analogicznym okresie poprzedniego roku – wynika z najnowszego projektu rozporządzenia ME.

Smog w Warszawie / fot. Wikimedia Commons

„Ministerstwo Energii zaproponowało innowacyjną taryfę z niższymi cenami i stawkami opłat dystrybucyjnych dla energii dostarczanej w godzinach 22:00 – 6:00. Jednak niższe stawki obowiązują wyłącznie odnośnie wolumenu energii elektrycznej powyżej zużycia w analogicznym okresie poprzedniego roku” – napisano w osr najnowszej wersji.

Jak podaje ME opłaty za usługę dystrybucji naliczane od energii elektrycznej zużywanej przez odbiorcę w pozostałam zakresie, będą kalkulowane na takich zasadach jak dla odbiorcy energii korzystającego z jednostrefowego systemu rozliczeń za energię (grupa G11). Ta taryfa powinna zachęcić do korzystania z ogrzewania elektrycznego odbiorców, którzy nie chcą korzystać z taryf dwustrefowych.

W pierwotnej wersji Ministerstwo Energii zaproponowało taryfę z niższymi cenami i stawkami opłat dystrybucyjnych dla energii dostarczanej w godzinach 23:00 – 7:00, bez warunku wolumenu zużycia energii.

Według resortu, nowa taryfa ma być w szczególności przeznaczona dla odbiorców ogrzewających domy energią elektryczną oraz odbiorców zużywających energię do ładowania samochodów elektrycznych. Natomiast większe zużycie energii w nocy ma złagodzić efekt tzw. dolin nocnych, które dla energetyki zawodowej w Polsce stanowi duży problem oraz ograniczyć konieczność modernizacji sieci.

 Polska Agencja Prasowa