Tauron buduje największą farmę fotowoltaiczną w Polsce

25 stycznia 2022, 14:05 Alert

Panele fotowoltaiczne zainstalowane na farmie fotowoltaicznej w Mysłowicach będą miały docelowo moc 100 MW. Będzie to największa taka instalacja w Polsce. Farma zostanie zlokalizowana na zrekultywowanym składowisku odpadów paleniskowych Inwestycja będzie realizowana dzięki środkom pozyskanym z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

fot. American Public Power Association/Tauron

Farma PV powstanie dwuetapowo: w pierwszym do eksploatacji oddanych zostanie około 37 MW, drugi przewiduje budowę instalacji o mocy około 60 MW. Budowa pierwszego etapu zostanie dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. – Wykorzystanie terenów poprzemysłowych należących do Grupy pod budowę farm fotowoltaicznych, to jeden z głównych kierunków budowy nowych zielonych mocy w miksie wytwórczym Taurona. Pierwszą taką farmę uruchomiliśmy w Jaworznie, dziś rozpoczynamy realizację inwestycji w Mysłowicach na znacznie większą skalę – powiedział Artur Michałowski, p.o. prezesa zarządu Tauron Polska Energia. – Konsekwentnie realizujemy Zielony Zwrot Taurona, a dzięki takim przedsięwzięciom chcemy osiągnąć w 2025 roku 1,6 GW mocy zainstalowanej w odnawialnych źródłach energii. Nie poprzestajemy na tym. Docelowo będziemy budować następne farmy. Myślę, że Tauron będzie liderem i znaczącym liderem na rynku energii w Polsce – dodał Artur Michałowski.

Największa farma fotowoltaiczna w Polsce

Pierwsze prace na terenie inwestycji rozpoczną się w pierwszym kwartale 2022 roku. W Mysłowicach zostanie zainstalowanych 94 tys. paneli fotowoltaicznych o łącznej powierzchni 16 ha, co odpowiada aż 22 boiskom do piłki nożnej. Szacuje się, że w ciągu roku instalacja wyprodukuje 39 tys. MWh zielonej energii, co odpowiada rocznym potrzebom 16 tys. gospodarstw domowych, przy jednoczesnym ograniczeniu emisji CO2 o prawie 30 tys. ton. Pierwsza energia elektryczna popłynie z farmy w 2023 roku. – Farma w Mysłowicach to kolejna realizacja programu budowy elektrowni fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do Grupy Tauron. Dzięki takiemu podejściu, tereny poprzemysłowe są ponownie zagospodarowywane. W tym przypadku dodatkowym środowiskowym atutem jest wykorzystanie postindustrialnego terenu na potrzeby budowy źródła zielonej energii. Tej inwestycji nie byłoby bez naszych partnerów. Na koniec dnia staniemy się liderem źródeł fotowoltaicznych w kraju – powiedział Sebastian Gola, prezes spółki Tauron Wytwarzanie.

Pierwszy etap to budowa instalacji o mocy około 37 MW. Na jej realizację Tauron otrzyma 82,5 mln złotych nieoprocentowanej pożyczki z możliwością umorzenia do 24 mln zł kosztów kwalifikowanych. Umowa o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 została zawarta z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Z punktu widzenia transformacji energetycznej i szerzej – klimatycznej – przed którą stoi polska gospodarka, inwestycja Taurona to szereg równoległych korzyści, tak ekologicznych jak ekonomicznych. To sposób na pozyskiwanie zielonej energii elektrycznej ze słońca, w specyficznym, bo odzyskanym po przemysłowej degradacji terenie. To także gwarancja zarówno efektu antysmogowego, jak i istotnego spadku emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, sięgającego blisko 29,5 tony równoważnika CO2/rok – podkreślił Artur Michalski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. – Wprowadzanie do miksu energetycznego tego typu obiektów to także większa dywersyfikacja i niezależność systemu elektroenergetycznego, który u nas stale potrzebuje dodatkowych megawatów z OZE. Tauron to firma, która jest naszym znakomitym partnerem. Bardzo się cieszę, że ponad 80 mln złotych z naszego funduszu będzie wspierać tę ważną inicjatywę. Gratuluję tej inwestycji, idziemy w dobrym kierunku – dodał wiceprezes NFOŚiGW.

– To najważniejsza rzecz, która dzieje się w mieście. Tak wielki i przewidywalny partner jak Tauron to rzecz niesamowita. Inwestycja ta będzie przynosić korzyści nie tylko Tauronowi, ale całemu miastu. Z takimi partnerami warto współpracować – powiedział Dariusz Wójtowicz, prezydent Mysłowic. – Mysłowice to gmina z dużym potencjałem. Mamy dużo terenów pod inwestycje. Każdy, kto chce inwestować w naszym mieście, nie musi martwić się o kwestie, które spotkałyby ich w innych samorządach – dodał.

Słoneczne megawaty Taurona

Z końcem grudnia 2020 roku Tauron oddał do eksploatacji w Jaworznie swoją pierwszą farmę fotowoltaiczną o mocy 5 MW. To pierwsza farma, która powstała w ramach programu budowy instalacji fotowoltaicznych na terenach poprzemysłowych należących do grupy. W ciągu 10 miesięcy pracy, na dwa miesiące przed zakładanym terminem, instalacja przekroczyła próg rocznej produktywności. W połowie stycznia tego roku Tauron zakończył budowę elektrowni fotowoltaicznej Choszczno II, zlokalizowaną w województwie zachodniopomorskim. Instalacja o mocy 8 MW zasili w energię ok. 3,5 tys. gospodarstw domowych. Choszczno II to druga farma PV w tej lokalizacji. Od niespełna roku energię elektryczną produkuje też instalacja Choszczno I o łącznej mocy 6 MW. Tauron dysponuje dziś trzema przemysłowymi elektrowniami słonecznymi, których moc wynosi 19 MW.

Tauron/Michał Perzyński